Feest!

De Centrale en het Gentse Vredeshuis vieren in 2015 hun 20e verjaardag. Een unieke kans om vrede op een andere, vernieuwende, manier te benaderen: als een weg naar duurzame ontwikkeling in alle delen van de wereld - met een draagvlak in eigen stad. Gent wil mee timmeren aan die weg.

Over het Vredeshuis

Het Vredeshuis is een open huis. Gentse verenigingen kunnen er gratis vergaderen en evenementen organiseren. Scholen kunnen intekenen op een educatief aanbod waarbij vredeseducatie en wereldburgerschap centraal staan. Het Vredeshuis is de plek waar Noord-Zuidverenigingen thuis zijn en zal de komende jaren steeds meer uitgroeien tot en echte hub van de internationale solidariteit in de stad.

Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent -+32 (0)9 233 42 95 - vredeshuisatgent.be - www.gent.be/internationaal

Over De Centrale

De Centrale is een centrum dat inzet op creatie en presentatie van muziek die refereert aan de diversiteit van de stedelijke bevolking. Dit cultuurhuis is een interculturele organisator van (podium)kunsten, een open huis dat de artistieke expressies die voortspruiten uit de culturele diversiteit in Gent, Vlaanderen en Brussel een podium biedt, deze expressies uit de verborgenheid haalt maar tevens de erkenning en waardering ervan onderbouwt voor ruimere publieken en zo mee bruggen slaat binnen en tussen de diverse gemeenschappen. Cultuur verbindt.

Kraankindersstraat 2, 9000 Gent -+32 (0)9 265 98 28 - decentraleatgent.be - www.decentrale.be

26 september
Gent
26 september
Gent
26 september
Gent
26 september
Gent
26 september
Gent
26 september
Gent
26 september
Gent
26 september
Gent
26 september
Gent