Hoe en waarom

Waarom meedoen?

 • Een vredevolle samenleving wordt gemaakt door alle individuen die er deel van uitmaken. '4 peace' geeft daarom burgers uit Gent, Vlaanderen, Europa en de rest van de wereld een stem. Want vele kleintjes maken samen groot. Samen sturen we een krachtige boodschap de wereld in.
 • Vredesboodschappen staan symbool voor hoop. Omdat ze inspirerend zijn. Omdat positieve signalen aanstekelijk werken. Laat ook jouw stem horen en toon op die manier dat een vredevolle samenleving enkel kan ontstaan door respectvol samen te leven.
 • Vrede is van iedereen. Het is te belangrijk om enkel over te laten aan diplomaten.

Hoe doe ik mee?

 • Laat je inspireren door de lijst met acties 4 peace.
 • Breng vrienden, collega’s, klasgenoten of leden van jouw vereniging samen en werk samen een actie uit.
 • Deel jouw actie met anderen via dit online platform.
 • Deel jouw actie via sociale media met #4peace en nodig vrienden, familie, buren en collega’s uit om hetzelfde te doen.
 • Inspireer anderen met jouw eigen bijdrage voor vrede!

Vrede?

Vrede is meer dan “geen oorlog meer”. Pas wanneer iedereen waardig en veilig kan samenleven is vrede mogelijk. Het gaat dus niet enkel over legers of rebellen die de wapens neerleggen, maar ook over het dagelijkse leven van iedereen.

In een vredevolle wereld voelen mensen zich veilig. Menselijke veiligheid is echter complex. Ze kan opgedeeld worden in zeven dimensies:

 • Economische veiligheid: Economische veiligheid veronderstelt zekerheid van een leefbaar inkomen. Mensen moeten toegang hebben tot een minimaal betaalde job of in het slechtste geval moet er een sociaal opvangnet zijn voorzien met publieke middelen.
 • Voedselveiligheid: Iedereen moet ten allen tijde toegang hebben tot voedsel. Het is niet voldoende om wereldwijd genoeg voedsel te produceren, het moet ook voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Gezondheidsveiligheid: Infectieziekten en parasitaire aandoeningen zorgen wereldwijd nog steeds voor dodelijke slachtoffers. Gezondheidsveiligheid hangt nauw samen met voedselveiligheid en toegang tot proper water en medicijnen.
 • Milieuveiligheid: Mensen zijn afhankelijk van een leefbaar milieu. Watervervuiling, ontbossing, luchtvervuiling, verwoestijning,… bedreigen het lokale ecosysteem. De klimaatsverandering versterkt deze lokale problemen nog en heeft wereldwijde consequenties.
 • Persoonlijke veiligheid: Mensen kunnen in hun fysieke en psychische integriteit bedreigd worden door de staat (marteling, oorlog), andere groepen (religieus, etnisch geweld), gewapende bendes (criminaliteit) of individuen (huishoudelijk geweld, kindermisbruik, …).
 • Veiligheid van gemeenschap: De meeste mensen halen hun veiligheid uit hun lidmaatschap van een groep (gezin, familie, gemeenschap, organisatie, etnische of religieuze groep). ). Vrijheid van gemeenschap en verbod op discriminatie zijn hierin van fundamenteel belang.
 • Politieke veiligheid: Mensen moeten kunnen leven in een maatschappij die de mensenrechten respecteert. Sinds de jaren ’80 daalde het aantal dictatoriale regimes drastisch. Helaas zijn er nog steeds tal van landen waar de mensenrechten met de voeten getreden worden.
 • Vredesteken.
 • Kinderen voor vrede.